Κατασκευή Ιστοσελίδων με Joomla!

Το Joomla είναι μία CMS (Content Management System – Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) πλατφόρμα. Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία επιτρέπει στο διαχειριστή της εφαρμογής να τροποποιεί online το διαδικτυακό τόπο του (website) και πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο, τα κείμενα, τα videos, τις εικόνες κτλ. Η διαχείριση και οι αλλαγές γίνονται εύκολα και εμφανίζονται αμέσως ώστε να τις βλέπει ο διαχειριστής αλλά και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Ενδεικτικά μερικά από τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει είναι :

  • Διαχείριση των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας.
  • Διαχείριση των δικαιωμάτων και της πρόσβασής τους σε αυτό.
  • Διαχείριση του περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, μορφοποίηση, σελιδοποίηση).
  • Διαχείριση των μενού (θέση, υπομενού, εμφάνιση κ.α.).
  • Διαχείριση της δομής του περιεχομένου του site.
  • Ενσωμάτωση εργαλείων που υποβοηθούν την επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Διαφοροποίηση του περιεχομένου από την αισθητική παρουσίαση.